تمهیدات ترافیکی تاسوعا و عاشورای حسینی در معابر پایتخت

رییس پلیس راهور تهران بزرگ تمهیدات ترافیکی تاسوعا و عاشورای حسینی در معابر پایتخت را اعلام کرد.