قدردانی مشاور مسیحی مفتی سوریه از تلاش‌های شیعیان برای گسترش فرهنگ همزیستی مسالمت آمیز

حسینی نیوز/   مهندس باسل قس نصرالله مشاور مفتی سوریه که از پیروان مسیحیت است ، تجربه شخصی خود از ارتباطاتی را که با شیعیان چه در کشور خود سوریه و همچنین در جریان سفرهایی که به دیگر کشورها در سراسر جهان از جمله فرانسه و عراق داشته را به اشتراک گذاشته است. وی فرهنگ […]