فراخوان مقاله «سومین همایش بین‌المللی معرفت و رسالت حسینی»

حسینی نیوز/ سرویس همایش ها و رویدادها: «سومین همایش بین‌المللی معرفت و رسالت حسینی» با عنوان «آثار جهانی فرهنگ و شعائر حسینی» در عراق برگزار می شود. موضوعات، تقویم و برگزارگنندگان این همایش به شرح زیر است: عنوان سومین همایش بین‌المللی معرفت و رسالت حسینی با عنوان: آثار جهانی فرهنگ و شعائر حسینی محورها و […]